Priser attester, privatkonsultationer og udeblivelse

Priser for privatkonsultation inkl. moms pr. 1. januar 2019:
Helbredsattest til kørekort kr. 500,00
Søfartsattest kr. 895,00
Sygemelding, kort attest / frihåndsattest kr. 500,00
Større attest pr. påbegyndt kvarter kr. 625,00
Rejsemedicinsk vejledning kr. 300,00
Ansøgning om handicapskilt kr. 350,00

Alle attester betales på dagen, kvittering medgives.
Der kan betales med betalingskort.

Gebyr ved udeblivelse:
Fra 1. januar 2018 opkræves et gebyr på kr. 300,00 ved udeblivelse fra private konsultationer som f.eks.:
Kørekortattest
Forsikringsattest
Søfartsattest
Rejsemedicin / vaccination