Sundhedsforsikring

Vigtig information om brugen af sundhedsforsikring.

1. Tilkendegiver du under konsultationen, at du ønsker at bruge en privat sundhedsforsikring, medgives en kopi af henvisningen, og der opkræves ikke særskilt honorar.

2. Henvender du dig efter konsultationen, og efter der er udstedt henvisning, er denne kontakt sygesikringen uvedkommende, hvorfor der opkræves et gebyr på kr. 200,00.
Du skal selv hente henvisningen og viderebringe den til dit forsikringsselskab. Gebyret betales ved afhentning, der medgives kvittering.